Työkulttuuri elää  tällä hetkellä voimakasta murrosta. Erilaisten ura-  ja valmennuspalveluiden kysyntä kasvoi muutama vuosi sitten, kun henkilöstövähennyksiin tähtäävät yt-neuvottelut yleistyivät. Tällä hetkellä työmarkkinat taas vetävät.

Akavalaisten liittojen urapalvelut ovat uudistaneet palvelutarjontaansa jäsenistön tarpeiden mukaan. Neuvontaa kaivataan entistä useammin työelämän positiivisten asioiden äärellä.

Esimerkiksi ekonomien uraneuvonnassa yksi ajankohtainen teema on työn merkityksellisyys sekä ura osana elämää.

̶  Huolena ei niinkään ole työhön pääsy tai työttömyyden pelko, vaan meiltä halutaan palveluja, jotka edesauttavat oman työn laadullista kehittämistä, toteaa Suomen Ekonomien urapalvelupäällikkö Marjut Hallavo.

Positiivisia ongelmia ratkotaan myös Tekniikan akateemiset TEK:n uravalmennuksessa. Laskusuhdanteen pysähtyneisyyden jälkeen tekniikan alan korkeakoulutetut päivittävät nyt ansioluetteloitaan, ja hakevat uusia haasteita.

̶  Työntekijöillä on halu siirtyä eteenpäin, ja toisaalta työnantajilla on tarve sekä lisätä henkilöstöään että löytää lähtijöiden tilalle uusia osaajia, kertoo TEK:n uravalmentaja Satu Myller.

Sen lisäksi että töitä on nyt tarjolla, ihmisillä on myös tarve kehittää itseään.  

– Palkkatyön rinnalle tai tilalle monet harkitsevat yrittäjyyttä, ja heidänkin tarpeisiinsa liiton uravalmennuksen on pystyttävä vastaamaan, toteaa puolestaan Akavan Erityisalojen yhteyspäällikkö Satu Sahla-Juvankoski.

Myös digiaikakausi sekä yleinen työn murros on tuonut työelämään uusia haasteita.

̶  Suoraviivaisten työurien tilalle ovat tulleet monihaaraiset polut, joissa palkkatyö, yrittäjyys, opiskeluperiodit ja perhevapaat vaihtelevat, limittyvät ja lomittuvat, kertoo Anu Kaasalainen Insinööriliitosta.

Muuttunut työnteon kulttuuri pyritään huomioimaan muun muassa teemoittamalla koulutuksia liittyen itsensä johtamiseen ja ajanhallintaan.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) toiminnanjohtaja Simo Pöyhöstä muutos ja sen mukanaan tuomat uudenlaiset palvelutarpeet  ilahduttavat.

̶  Vielä vähän aikaa sitten suuri osa neuvonnasta liittyi irtisanomisiin, mutta nyt kommentteja pyydetään myös uusiin palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa. Juuri näin liitto haluaa olla jäsenistönsä kumppani myös urapolun myönteisissä käänteissä.

 

 

Lähde: Akavalainen

 

Lue myös:

Trainee.fi: Kestävä työskentely vaatii rajojen asettamista

Trainee.fi: Viisi vinkkiä seesteisempään työelämään

 

2018-06-27T11:15:54+00:00