Urasuunnittelu alkaa itsetutkiskelusta

Omat voimavarat, vahvuudet ja kehittämishaasteet kannattaa listata. Hyödyllistä on tietää myös, mikä juuri sinua motivoi.

Itsetuntemus siivittää myös urasuunnitteluun. Mikä minua kiinnostaa? Millainen minä olen? Minkälaisessa ympäristössä viihdyn ja millaiseen tehtävään sovellun? Omista vahvuuksista kannattaa tehdä lista, eikä jättää pohtimatta sitäkään, mitkä osa-alueet omassa tekemisessä vaatisivat vielä hieman lisää harjoittelua. Kun luontaiset ominaisuutesi sopivat työhön jota teet, on todennäköisempää, että viihdyt työssäsi ja koet sen mielekkäänä.  

Myös arvot ovat keskeisessä roolissa, kun mietit millaista työtä ja missä haluaisit tehdä. Mikäli koet, että et allekirjoita työnantajayrityksesi arvoja tai ne ovat ristiriidassa omien, henkilökohtaisten arvojesi kanssa, ei työnteko ole kestävällä pohjalla. Arvoristiriita voi pahimmillaan johtaa uupumiseen ja/tai irtisanoutumiseen.

Map your mind

Yksinkertainen mind map on hyvä työkalu urasuunnitelman jäsentämisessä. Käytä luovuuttasi ja keskity johonkin urasuunnittelun osa-alueeseen, esimerkiksi omiin vahvuuksiisi. Pohdi, miten vahvuutesi ovat muotoutuneet ja miten ne ovat näkyneet. Millaisiin rooleihin olet vahvuuksiesi kautta päätynyt? Entä millaisiin rooleihin haluaisit päätyä? Paperille tuotetut ajatukset voivat näyttää asioita uudessa valossa; aiemmin tiedostamattomat ajatukset ovat yhtäkkiä näkyviä ja niiden välille voi löytyä uudenlaisia yhteyksiä. Ehkä löydät jostain asiasta enemmän merkitystä, kuin mitä olit ajatellut. Vastaavasti jonkin asian merkitys voi vähentyä.

Hanki tietoa ja verkostoidu

Itsetuntemuksen lisäksi tärkeää on myös hankkia tietoa työelämästä. Hyödyllistä ja tärkeää tietoa saat alalla jo työskenteleviltä henkilöiltä. On hyvä pysyä kartalla sen suhteen, mikä on vallitseva työmarkkinatilanne ja työllistymismahdollisuudet alalla, jolla haluat työskennellä tai jo työskentelet.

Uran alkumetreiltä lähtien kannattaa huomioida myös verkostot ja tiedostaa niiden voima. Kaikesta työkokemuksesta voi oppia ja työelämän erilaisista kontakteista voi olla suurta hyötyä tulevaisuutta ja urakehitystä ajatellen. Verkostojen hyödyntäminen työnhaussa ei ole millään muotoa noloa, eikä se vähennä oman ammatillisen osaamisen arvoa. Parhaimmillaan voit kontaktien avulla saada omaa osaamistasi paremmin näkyväksi myös uusia tehtäviä ja työnantajia ajatellen.

Mikä sinua motivoi?

Tyytyväisyys ja uralla eteneminen ovat subjektiivisia kokemuksia. Se, mikä yhdelle on merkityksellistä ja tärkeää, voi toisen henkilön kohdalla näytellä paljon pienempää osaa. Omia toiveita uran mahdollisesta etenemisestä ja laajentamisesta on hyvä miettiä. Jollekin kehitys on tehtävänkuvan laajentamista tai syvenemistä, toiset arvostavat enemmän ylenemismahdollisuuksia. Monelle tyydyttävin asia on, että työllä koetaan olevan jokin suurempi merkitys. Keskeistä on tunnistaa, mitä itse elämässään arvostaa ja mitä pitää tärkeänä, ja miten suuri painoarvo työlle elämässä ylipäänsä annetaan.   

 

Lähteet:

Oikotie: Näin suunnittelet urasi 

Myllyniemi: Arvojen toteutuminen yrityksessä

 

Lue myös:

Trainee.fi: Henkisellä harjoittelulla huippuduuniin

 

2019-02-12T12:37:58+00:00