Tiedätkö, millaisilla taidoilla pärjäät tulevaisuuden työelämässä? Työn muutos vaatii ihmiseltä kykyä muuttua

“Y-sukupolveen eli nyt 25–35-vuotiaisiin on juurrutettu ajatus, että he tarvitsevat monta ammattia pärjätäkseen eläkkeelle asti”, sanoo tutkijatohtori Susanna Kultalahti.

Tulevaisuuden työssä yhden tietyn ammattitaidon merkitys vähenee ja samalla tarve erilaisille työelämätaidoille kasvaa. Johtajuuden, kriittisen ajattelun, luovuuden, tunneälyn ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen korostuu, vaikka yksittäiset käytännön tehtävät automatisoituisivat, selviää Accenturen tutkimuksesta. Avain melkein kaikkien näiden taitojen hankkimiseen on itsensä johtaminen.

“Suurin osa nykyisistä opiskelijoista tulee työskentelemään ammateissa, joita ei vielä tällä hetkellä ole. Työn sisältöjen muutos vaatii ihmiseltä kykyä muuttua”, sanoo tutkijatohtori Susanna Kultalahti Vaasan yliopistosta.

Johda itseäsi, ymmärrä toisia

Itsensä johtamiseen liitetään usein muutosvalmiuden lisäksi hyvä itsensä tunteminen, tavoitteellisuus ja vahva halu omien vahvuuksien kehittämiseen. Hyvä itsensä johtaja voi hyvin, mikä näkyy stressin vähenemisenä. Pitkällä työuralla tarvitaan vahvoja perustuksia stressin hallitsemiseksi.

“Suurin osa korkeakoulutetuista työskentelee aivoillaan. Heille tarvittaisiin henkinen suojakypärä”, kuvailee Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Pursiainen.

Oma käytännön erikoisosaaminen voi muuttua työelämän varrella, mutta sosiaalisia taitoja tullaan aina tarvitsemaan. Tunneälykäs työntekijä osaa astua toisen saappaisiin ja suhtautuu työkavereihin empaattisesti.

“Digitalisaatio ja robotisaatio eivät poista sitä, että moni työskentelee jatkossakin ihmisten kanssa. Siellä missä on ihmisiä, on aina hiukan kitkaa ja jännitteitä. Täytyy ymmärtää omaa ja muiden persoonaa, jotta osaa toimia oikein esimerkiksi neuvottelutilanteessa”, Pursiainen sanoo.

Tulevaisuus nähdään valoisana

Automaation ravistelema tulevaisuuden työelämä maalautuu uhkakuvissa robottien hallitsemaksi dystopiaksi, mutta todellisuudessa valtaosa työntekijöistä kokee muutoksen mahdollisuutena. Accenturen toteuttaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan työntekijöistä 62 prosenttia uskoo, että tekoälyllä on myönteinen vaikutus heidän työhönsä. Ohjelmisto- ja it-palveluyritys Tiedon tutkimuksessa selvisi, että suurin osa suomalaisista uskoo tekoälyn ja robottien helpottavan työtä (54 %) ja arkea (67 %) tulevaisuudessa yleisesti.

Akavalaisen aiemmin haastattelemaa uuden työn asiantuntijaa Perttu Jämseniä häiritsee se, että robotisaatiota käsitellään niin usein kriisien ja uhkien kautta. Varsinkin asiantuntijatyössä robotisaatio korvaa todennäköisesti samanlaisina toistuvia rutiineja ja asioita, jotka vaativat aikaa vievää perehtymistä. Täten aikaa jää enemmän tiedon tulkintaan.

”Robotisaatio on työkalu. Saat enemmän aikaan ja parempaa laatua pienellä vaivalla, kun hyödynnät työkaluja oikein”, Jämsen sanoo.

Lue Akavalaisen artikkeli täältä.

 

 

 

 

Lähteet:

Akavalainen

ePressi

Accenture

2018-11-28T11:32:48+00:00