Esimies, johdatko etätyöntekijöitä oikein? – “Painopiste siirtyy asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen”

Etätyöntekijöitä johtava esimies ei niinkään mittaa yksittäisiä suorituksia, vaan johtaa tavoitteiden kautta. Trainee.fi jututti aiheesta kirjan kirjoittanutta Ulla Vilkmania ja kokosi tärpit toimivaan etäjohtajuuteen.

Etäjohtajalta vaaditaan usein enemmän systemaattisuutta kuin lähijohtajalta. Toimistolla viestintä on spontaania, tehtäviä voi jakaa käytävällä ja työntekijöitä pystyy lukemaan ulkoisen olemuksen perusteella. Etäjohtajan taas tarvitsee suunnitella enemmän itse johtamista, kertoo esimiestyön ja työyhteisöjen kehittäjä Ulla Vilkman.

Ulla Vilkman työskentelee työyhteisöjen ja esimiestyön kehittäjänä.

“Etäjohtamisessa painopiste siirtyy asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin pystyy luomaan läsnäolon tunnetta etäisyydestä huolimatta”, Vilkman sanoo.

Kiinnostu työntekijöiden tehtävistä ja osoita arvostusta

Ihmisten johtaminen etäältä lähtee hyvästä luottamussuhteesta työntekijän ja esimiehen välillä. Vilkmanin mukaan luottamuksen rakentamisessa on tärkeää, että esimies on aidosti kiinnostunut siitä, mitä ihmiset tekevät. Etätyöntekijällä on erityinen vastuu omista tehtävistään. Osoittamalla arvostusta esimies myös motivoi työntekijää pyrkimään kohti omia tavoitteitaan entistä kovemmin.

“Luottamusta voi rakentaa kahdenkeskisillä palavereilla tai yksinkertaisesti sillä, että kyselee kuulumisia silloin tällöin. Työntekijöille tulee hyvä fiilis esimerkiksi siitä, että esimies toivottaa tervetulleeksi, kun palaa lomalta töihin”, Vilkman vinkkaa.

Etätyöntekijä osaksi yhteisöä

Etätyöntekijä voi kokea itsensä ulkopuoliseksi, jos yhteydenpito tiimin kesken ontuu. Vaikka tiimi työskentelisi paljon etänä, on tärkeää kokoontua myös yhteen tasaisin väliajoin. Työviikko voidaan esimerkiksi polkaista käyntiin toimistolla koko porukan voimin.

“Tiimipalaverit ja kehityspäivät ovat tietenkin hyviä tapoja rakentaa yhteisöllisyyttä. Olisi kuitenkin hyvä miettiä myös vapaamuotoisia osioita, joissa voi tehdä asioita yhdessä ja tutustua toisiinsa vapaasti”, Vilkman neuvoo.

Avoimuuden lisääminen lähtee omasta esimerkistä

Hyvä etäjohtaja edistää avointa tiedonkulkua tiimin välillä. Vilkman muistuttaa, että viestinnän tulisi olla mahdollisimman yhtenäistä. Muuten työntekijät saattavat kokea, että tietoa pimitetään. Esimiehen on uskallettava tunnustaa, jos hän ei tiedä tai osaa jotain asiaa. Kun apua pyytää rohkeasti, myös työntekijät lähtevät avoimemmin jakamaan omaa osaamistaan.

“Joskus organisaatioiden ongelma on, että ihmisten pitäisi tehdä asioita, mutta eivät kehtaa sanoa ääneen, etteivät ymmärrä tehtävänantoa. Sitten ihmetellään, kun mitään ei tapahdu. Avoimuuden lisääminen lähtee esimiehen omasta esimerkistä.”

Esimiehen rooliin kuuluu kannustaa jakamaan tietoa. Jos kaikki tieto kulkee esimiehen kautta, syntyy riskialtis tilanne, jossa yksi henkilö on tiedonkulun pullonkaulana.

“Jos joku saa hyvän idean, niin esimies voi pyytää jakamaan sen keskusteluryhmään kaikille. Mitä paremmaksi ‘tiedon flow’ saadaan tiimissä, sitä vähemmän tiedonkulku jää esimiehen harteille”, Vilkman uskoo.

Jatkuvaa dialogia tavoitteista

Vilkman ei pidä ajatuksesta, että etätyöpäivinä työntekijän suoritusta mitattaisiin normaalia tarkemmin. Tärkeämpää on kokonaisvaltainen suorituksen johtaminen. Mitä paremmin työntekijää johdetaan tavoitteiden kautta, sitä vähemmän tarvitsee kontrolloida yksittäisten etätyöpäivien suorituksia. Kun työntekijän kanssa on keskustelu omista tavoitteista ja tehtävistä, hän osaa organisoida omaa tekemistään ja johtaa itseään.

“Tyypillisesti kehityskeskustelussa jutellaan vuositavoitteista, mutta suorituksen johtaminen ei saisi jäädä siihen. Tavoitteita tulisi käydä läpi myös lyhyellä aikajänteellä, esimerkiksi kerran kuussa tai joka toinen viikko”, Vilkman painottaa.

“Silloin dialogi on jatkuvaa: onko viime kerralla käsitellyt asiat saatu tehtyä, tarvitaanko apua ja mitkä ovat seuraavat lyhyen aikavälin tavoitteet?”

Teksti: Väinö Vasara

Kuva: 123rf

 

Lue lisää:

 

Trainee.fi: Työntekijäkokemuksesta huolehtiminen työpaikalla on jokaisen vastuulla

Trainee.fi: Etätyössä tarvitaan rutiineja ja pelisääntöjä – Lue asiantuntijan vinkit!

2018-11-08T09:03:32+00:00