Motivaatio laittaa ihmisen liikkeelle. Yksilö on vastuussa omasta motivaatiostaan, mutta organisaatioissa työmotivaatio on asia, jota voi ja tuleekin johtaa tietoisesti.

“Kaikki ihmisen toiminta vaatii taustalleen joko sisäisiä tai ulkoisia motiiveja sekä motivaattoreita”, sanoo Jaakko Sahimaa. Sahimaa työskentelee Terveystalon organisaatiopsykologina, yrittäjänä sekä Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtajana. Työmotivaatio on hänelle hyvin tuttu aihe.

“Motivoitunut ja työnsä merkitykselliseksi kokeva työntekijä on työssään huomattavasti tehokkaampi ja sitoutuneempi”, Sahimaa toteaa.

Hän huomauttaa, että juuri tästä syystä yksilöiden työmotivaatioon sekä myös motivaation johtamiseen tulisi kiinnittää huomiota suomalaisessa työelämässä. Ilman riittävää motivaatiota yksilöt ja organisaatiot laahaavat eteenpäin puoliteholla eikä toivotunlaisia tuloksia synny.

Yksilön motivaatiota on johdettava

Sahimaan mukaan on johtajien ja esimiesten tehtävä luoda optimaaliset puitteet yksiköiden ja yhteisön toiminnan onnistumiselle.

“Toki yksilö on aina loppujen lopuksi itse vastuussa motivaatiostaan, mutta siitä huolimatta motivaatiota tulee pyrkiä tietoisesti johtamaan”, Jaakko Sahimaa täsmentää.

Yksi motivaatiojohtamisen keskeinen tekijä on Sahimaan mukaan ihmisten erilaisuuden ja toisistaan poikkeavien motivaatiotekijöiden huomioiminen yksilötasolla. Hyvä johtaja ymmärtää, mistä työntekijä draivinsa saa. Ihmiset ovat erilaisia – siinä missä joku motivoituu rahasta, toinen voi kaivata enemmän vastuuta tai vapautta toteuttaa itseään. Kolmas puolestaan voi toivoa mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskuntaan tai työyhteisön toimintaan. Parhaimmillaan työ tuo mukanaan kaikki nämä kolme: taloudellisen turvan, mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen sekä mahdollisuuden vaikuttaa yhteiseen hyvään.

 

Jaakko Sahimaa kannustaa etsimään motivaatiota yksilön omista arvoista.

“Ei voi sanoa, että joku motivoituisi “vääristä” asioista. Siinä on aina kyse yksilöllisistä arvoista, jotka kompassin tavoin ohjaavat ihmistä kohti hänen asettamiaan päämääriä. Motivaatiota johtamalla parhaimmillaan saadaan kuitenkin yksilön ja organisaation intressit samansuuntaisiksi ja kompassin neula osoittamaan yhteistä suuntaa.”

Yksilön motivaatiotekijöistä on hyvä keskustella jo työhaastattelun aikana. Näin ne kirkastuvat molemmille osapuolille ja keskustelussa voidaan pohtia, kuinka nämä motivaattorit ovat läsnä tulevissa työtehtävissä.

Vietit ja merkityksellisyyden kaipuu

Jos oma motivaatio tuntuu olevan hukassa, voi sitä lähteä etsimään itsetutkiskelun kautta. Mikä sinulle on työssäsi tärkeää ja mitä tahdot sillä saavuttaa? Omia arvoja ja motivaattoreita on hyvä tarkastella sen pohjalta, millaista lopputulosta haluaa saada työllään ja elämällään aikaiseksi.

Motivaatiotekijät voivat myös vaihdella elämän eri tilanteissa. Jollain hetkellä tärkein syy tehdä töitä tietyssä paikassa saattaa olla esimerkiksi raha, joka taloudellisen tilanteen helpottaessa menettää tehonsa motivaattorina. Jaakko Sahimaa huomauttaa, että siinä missä ihmisellä lajina on vahva vietti itsekkääseen halujen ja tarpeiden tyydyttämiseen, on meillä toisaalta myös perustavaa laatua oleva tarve löytää elämälle jokin suurempi tarkoitus.

“Työn toivotaan yhä useammin tarjoavan merkityksellisyyttä. Hyväkään työ ei kuitenkaan aina ole kivaa tai tunnu mielekkäältä. Merkityksellisyys on muutakin kuin työn mielekkyyttä – se on oman työn vaikuttavuutta ja kontribuutiota johonkin suurempaan”, sanoo Sahimaa.

Hän kannustaa keskustelemaan epämotivoivista työtehtävistä ja motivaation puutteesta työpaikalla esimiehen ja kollegoiden kanssa. Jos tilanne ei tunnu helpottavan, ei epätyydyttävään ja motivaatiota nakertavaan työhön kannata jäädä kitumaan liian pitkäksi aikaa.

“Joskus ratkaisu puuttuvaan työmotivaatioon saattaa löytyä aktiivisesti omaa työtä tuunaamalla, joskus esimiehen kanssa asiasta keskustellen – ja joskus tarttumalla uusiin haasteisiin toisenlaisessa ympäristössä. Merkityksellistä työtä maailmassa kyllä riittää tehtäväksi meille kaikille!”

 

Lue lisää:

 

Jaakko Sahimaan kotisivut

Trainee.fi: Korkeakoulutetut kaipaavat merkityksellistä työtä 

Trainee.fi: Kaipaatko uutta virtaa ura-ajatteluun? Hanki coach tai mentori! 

 

 

2018-09-07T07:53:11+00:00