Palaute on oppimisen edellytys

Ihanteellinen työyhteisö tarjoaa jäsenilleen kannustusta, sosiaalista tukea sekä arvostusta. Yksi kannustuksen muoto ja arvostuksen osoitus on työstä annettava palaute.

Palaute on paitsi osa normaalia vuorovaikutusta, myös oppimisen edellytys. Varsinkin työharjoittelussa palaute on ensiarvoisen tärkeää. Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometri vuodelta 2017 kertoo palautteen saamisen ja antamisen toteutuvan työharjoitteluissa pääsääntöisesti melko hyvin.

On kuitenkin muistettava, että harjoittelun lisäksi missä tahansa työsuhteessa palautteen antaminen ja vastaanottaminen on tärkeää. Palaute osoittaa, että työyhteisön jäsenet huomioidaan ja heidän suoriutumistaan työssä halutaan helpottaa kertomalla sekä odotuksista, onnistumisista että asioista, joissa olisi vielä kehitettävää.

Moderni palaute

Palautteen antaminen työstä on arkipäiväistynyt. Enää ei varata kaikkea palautetta kerrottavaksi esimerkiksi kehityskeskustelussa. Osaltaan tämä on sukupolvimuutos: nuoret ovat aktiivisempia kommunikoimaan. Suomalaisilla työpaikoilla on usein myös melko matala hierarkia.  Uudenlainen, valmentava ja sparraava johtajuus sekä esihenkilön roolin muutos ovat tuoneet palautteen antamisen normaaliksi osaksi jokapäiväistä työtä.

Millaista on hyvä palaute?

Hyvä palaute on konkreettista ja käytännönläheistä. Kun annat palautetta, pyri aina perustelemaan se. Ympäripyöreä, oletuksiin tai ennakkoluuloihin perustuva palaute on hyödytöntä.

Palautteen tulee aina pyrkiä hyvään. Sen tarkoitus ei ole moittia, vaan antaa rakentavia ehdotuksia, joiden perusteella palautteen vastaanottaja voi työyhteisössä paremmin suorittaa tehtäviään. Myös puhtaasti kiittävää palautetta ilman kehitysehdotuksia voi ja kannattaa aina tilaisuuden tullen antaa.

Kuinka antaa palautetta

  • Mieti, mihin tähtäät palautteellasi: minkä haluaisit muuttuvan (kriittinen) tai vahvistuvan (positiivinen)?
  • Valitse hyvä hetki palautteen antamiselle.
  • Pyri löytämään positiivisia asioita ja näkemään mahdollisuuksia.

Kuinka vastaanottaa palaute

  • Kuuntele ja keskity, jotta ymmärrät mitä palautteen antaja haluaa sanoa. Älä keskeytä.
  • Kysy tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä.
  • Suhtaudu palautteeseen lahjana, joka annetaan sinulle hyvässä tarkoituksessa.

Kriittinenkin palaute kannattaa pyrkiä ottamaan vastaan ja aidosti tutkiskella sitä. Palautteen kautta pääsee näin peilaamaan myös sitä, miten muut suhtautuvat omaan toimintaan työyhteisössä. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin niin omaa kuin muidenkin toimintaa sekä toiminnan vaikutuksia. Se puolestaan johtaa kohti parempaa yhteistyötä ja sujuvoittaa työntekoa.

 

Juttua varten on haastateltu Työterveyslaitoksen kehittämiskonsultteja Anna Tienhaaraa sekä Antti Soikkasta.

Lue myös:

Trainee.fi – Työhön perehdyttäminen on jatkuva, aktiivinen prosessi.

kesaduuni.org – Millaista palautetta kesätyöntekijät haluavat

 

2018-02-16T16:33:38+00:00