Työhön perehdyttäminen on muutakin kuin lain sanelemia velvollisuuksia

Työnantajan tehtävä on perehdyttää, ohjata ja antaa  palautetta. Työharjoittelun alkaessa on perehdytys varsin oleellinen asia. Vaikka kyseessä ei olisikaan harjoittelija, perehdytys työtehtäviin on paikallaan aina uuden työsuhteen alussa – myös silloin, kun kyseessä on henkilöstövuokrausyrityksen kautta palkattu vuokratyöntekijä. Hyvä työhön perehdyttäminen auttaa uutta työntekijää omaksumaan uudet tehtävänsä nopeammin. Se myös auttaa häntä pääsemään osaksi työyhteisöä.

Varsinaisia perehdyttäjiä voi työyhteisössä olla useampia, mutta niistä vastaa yksi päävastuullinen henkilö. Perehdytyksessä läpikäytävät asiat tulee suunnitella huolellisesti, ja työpaikalla tulee olla sekä perehdyttämissuunnitelma että -aineisto. Näitä on tarpeellista kehittää jatkuvasti. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja antaa riittävän perehdytyksen paitsi aloitus-, myös muutos- ja käyttöönottotilanteissa sekä tarvittaessa muulloinkin. Perehdytys on siis jatkuva prosessi.

Työnantaja

Perehdytä uusi työntekijä:

1)   työtiloihin ja työvälineisiin

2)   työtehtäviin, tavoitteisiin ja hänen omaan vastuualueeseensa

3)   työvuoroihin sekä muihin aikatauluihin

4)   turvallisiin työtapoihin

5)   työ- ja tuotantomenetelmiin

6)   työhön liittyviin vaaroihin ja niiden torjumiseen

7)   häiriö- ja poikkeustilanteessa toimimiseen

8)   työyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin

Tiedotathan uuden työntekijän tulosta hyvissä ajoin, jotta muut osaavat huomioida hänet!

Työntekijä

Pyri olemaan aktiivinen, avoin ja valmis oppimaan. Uudessa työssä aloittaminen saattaa jännittää varsinkin nuoria työntekijöitä ja lisäkysymysten esittäminen voi ujostuttaa. Rohkaistu kuitenkin kysymään tarkennuksia, mikäli perehdytyksessä tai työn edetessä kohtaat käsitteitä tai asioita, joita et täysin ymmärrä. Sinun on oleellista tietää, mitä sinulta odotetaan tässä työssä ja kuinka teet työsi mahdollisimman oikealla tapaa työtilat ja -välineet sekä turvallisuus huomioiden.

Työhön perehdyttäminen palvelee kaikkia osapuolia

Perehdyttäminen vaatii onnistuakseen aktiivista osallistumista molemmilta osapuolilta, sekä työnantajalta että työntekijältä. Läpikäytäviä asioita on lukuisia, ja parhaimmillaan perehdyttäminen on muutakin kuin lainsäädännöllisten velvoitteiden toteuttamista.

Kannattaa pitää mielessä hyvän perehdyttämisen mukanaan tuomat edut – paitsi että se auttaa työntekijää pääsemään nopeammin kiinni itse työhön, se onnistuessaan myös sitouttaa tekijän työyhteisöön ja vähentää näin työntekijöiden vaihtuvuutta.

 

Lähteet:

Työterveyslaitos

Helsingin Yliopiston urapalvelut

Työturvallisuuslaki

Hyvä perehdytys -opas (LAMK)

 

Lue myös:

Trainee.fi :  Miten töitä haetaan? 

Trainee.fi:   Palkkaaminen kannattaa – monesta syystä.

 

2018-01-12T12:06:32+00:00