Osaavien työntekijöiden, tuottavuuden ja yrityksen tuloksen välillä on selvä yhteys. Sitouttaminen kannattaa  jo harjoittelun aikana. Lähtökohtana on yhteinen tavoite: tulevaisuuden tekijä on kumppani heti alusta lähtien.

“Emme lähtökohtaisesti palkkaa kesätyöntekijöitä”, sanoo Kraton Chemicalsin Human Resources BP Kati Kaikkonen.

Meille palkataan tulevaisuuden tekijöitä, jotka toimivat rinta rinnan vakituisten työntekijöiden kanssa.”

Kraton on mukana Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa. Yritys on voittanut Vastuullisin kesäduuni -kilpailun omassa sarjassaan jo kahtena vuonna peräkkäin.

“Toimimme vastuullisesti ja profiloidumme työpaikkana, jonne halutaan takaisin. Näin meillä on vuosi vuodelta suurempi ryhmä erinomaisia työntekijäkandidaatteja, joista valita”, Kaikkonen kertoo.

Hän uskoo, että yrityksen menestys Vastuullisin kesäduuni -kilpailussa lähtee koko henkilöstön asenteesta ja työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta. Sitouttaminen rakentuukin juuri näille asioille. 

Sitouttaminen ja sen kauaskantoiset vaikutukset

Konsulttiyhtiö Psyconin tutkimusjohtaja Mikael Nederström kirjoittaa yrityksen verkkosivuilla sitouttamisen konkreettisista hyödyistä.

“Mitä osaavampaa ja motivoituneempaa porukkaa työssä on, sitä paremmin yrityksellä menee myös taloudellisesti”, hän toteaa kirjoituksessaan.

Nederström viittaa muutama vuosi sitten tehtyyn hollantilaistutkimukseen. Tutkimus osoitti, että tehtyjen henkilöstöratkaisujen ja yrityksen tuottavuuden välillä on vahva, kausaalisesti pitävä yhteys eli onnistuneet henkilöstöratkaisut lisäävät tuottavuutta. Sitouttaminen ja siihen tähtäävät toimenpiteet eivät siis palvele ainoastaan työnantajamielikuvaa, vaan niillä on myös taloudellista arvoa.

Kuinka sitouttaminen toteutuu?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan sitouttamisella pyritään pitämään parhaat työntekijät talossa, kun heidät kerran sinne on saatu. Esimerkiksi Psyconin mukaan sitoutuminen muodostuu psykologisella tasolla viidestä erillisestä tekijästä. Näitä ovat:

  1. Luottamus

Työntekijöiden tulee luottaa yrityksen johtoon ja tietää, mihin yritys on menossa.

  1. Merkityksellisyys

Motivaatio tehdä työtä kasvaa, kun oma työ on mielekästä ja merkityksellistä.

  1. Kehitysmahdollisuudet

Kunnianhimoisen ihmisen työn mielekkyyttä ruokkii, kun hän pääsee kehittämään itseään.

  1. Tunnustus

Kun tavoitteet saavutetaan tai odotukset jopa ylitetään, on joko sosiaalinen tai taloudellinen tunnustus paikallaan.

  1. Tuki

Mukavat kollegat ja fiksu esimies ovat monille ihmisille hyvin olennainen asia työpaikalla.

 

Sitouttaminen ei siis ole ainoastaan taloudellista panostamista tai työn yhteen osa-alueeseen keskittymistä. Sen sijaan se on monen tekijän summa, joka lähtee ihmisistä ja heidän inhimillisistä tarpeistaan. 

Jo trainee- tai harjoittelujakson aikana kannattaa pyrkiä ottamaan työntekijä luonnolliseksi osaksi työyhteisöä ja sitouttaa hänet yrityksen toimintaan. Näin harjoittelukokemus on mahdollisimman onnistunut ja antaa myös työnantajalle suurimman mahdollisen edun myös tulevaisuuden rekrytointeja ajatellen.

 

Lähteet:

Kesäduuni.org

Psycon

Lue myös:

Trainee.fi – Elisalla palkallinen harjoittelu on panostus yrityksen tulevaisuuteen

Trainee.fi – Perehdyttäminen on aktiivinen, jatkuva prosessi

2018-05-05T09:02:19+00:00