Elisalla palkallinen harjoittelu on panostus yrityksen tulevaisuuteen

”Ihmisiä ei houkutella töihin pelkästään palkalla”, sanoo Juho Toivola, joka vastaa Elisan työnantajamielikuvasta.

Toivola arvioi, että varsinkin huippuosaajien houkuttelemiseksi työpaikan tulee pystyä tarjoamaan muutakin, kuin rahallista etua. Lisäarvoa tuovat esimerkiksi mielenkiintoiset työtehtävät, osaavat työtoverit sekä hyvä johtamiskulttuuri. Palkanmaksu nähdään kuitenkin Elisalla ehdottoman tärkeänä asiana.

”Haluamme, että työntekijällä on mahdollisuus elättää itsensä työllään. Toisaalta haluamme myös antaa reilun korvauksen harjoittelijoiden työpanoksesta”, Toivola sanoo.

Palkanmaksu koetaan Elisalla tärkeänä asiana.

Juho Toivola

Opiskelijat ja vastavalmistuneet saavat Elisalla ammattiliittojen suositusten mukaista palkkaa. Esimerkiksi toimihenkilöliitto Erto muistuttaa, että suositusten noudattaminen kannattaa, sillä se lisää yrityksen talouden ennustettavuutta ja tehostaa sekä helpottaa rekrytointia yrityksen maineen parantuessa.

Elisalla palkka nähdään muutenkin työnantajalle suotuisana asiana.

”Palkka antaa taloudellisen perusturvan, joka mahdollistaa paremman keskittymisen töihin”, Toivola huomauttaa

Vastuullisuus on vaikuttava arvo

Elisalle harjoittelijat ovat tärkeä työntekijäryhmä. He ovat usein korkeakouluopiskelijoita, jolloin he pystyvät soveltamaan työssään tuoreinta käytettävissä olevaa tietoa. Tämä on jo itsessään Toivolan mielestä tärkeää. Muutakin tärkeää löytyy:

”Harjoittelujakson jälkeen moni työllistyy Elisalle erilaisiin asiantuntijatehtäviin, ja he siirtyvät myöhemmin myös esimiesrooleihin. Rekrytointi on yksi tapa varmistaa, että meillä on käytettävissä osaavaa ja motivoitunutta porukkaa tulevaisuudessakin. ”

Toivola toteaa, että usein vastuullisen työnantajuuden periaatteisiin sitoutuminen on työnhakijoille lähtökohtainen oletus. Elisalla tämä on itsestään selvää ja sillä uskotaan olevan jossain määrin vaikutusta myös työnhakijoiden määrään.

”Työpaikkaa ei ehkä haeta pelkästään sen takia, että se on vastuullinen kesäduuni tai harjoittelupaikka, mutta jos tuo maininta puuttuu, niin hakeminen saattaa jäädä väliin.”

Lähteet:

Toimihenkilöliitto ERTO

Lue myös:

Palkkaaminen kannattaa monesta syystä

Palaute on oppimisen edellytys

2018-05-03T13:08:31+00:00