Kun pidät huolta työntekijöistäsi, pidät huolta maineestasi

Usein ajatellaan harjoittelun olevan ainoastaan työntekijää varten. Työharjoittelu hyödyttää kuitenkin myös työnantajaa. Uudet osaajat tuovat tekemiseen kaivattua tuoreutta ja harjoittelu voi olla myös hyvä tapa rekrytoida uutta, pidempiaikaista henkilökuntaa. Harjoittelijan palkkaaminen lisää myös työnantajan tunnettuutta alan opiskelijoiden keskuudessa. Kenties muuallakin – niin hyvässä kuin pahassa.

”Yrityksestä, joka tarjoaa palkatonta harjoittelua, jää nuorille negatiivinen kokemus ja mielikuva”, sanoo Päivi Salminen-Kultanen, yritysviestinnän asiantuntija joka on erikoistunut työnantajakuvan hallintaan.

”Työntekijä ei välttämättä aina uskalla tuoda kritiikkiä julki. Mutta puskaradion voima on valtava. Siellä keskustellaan paljon.”

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Pursiainen on samaa mieltä. Hän huomauttaa, että yhä enemmän maine rakentuu siitä, miten muut yrityksestä puhuvat.

”Sosiaalisen median aikakaudella maine on helppo menettää, mutta sitäkin työläämpää ansaita uudelleen”, toteaa Pursiainen.

Päivi Salminen-Kultanen käsittelee  yritysten maineasioita työssään T-Medialla. T-Media toteuttaa vuosittain Suomen maineikkaimmat yritykset -tutkimuksen, joka listaa luotetuimmat ja maineikkaimmat yritykset sekä selvittää kansalliset mainetta ohjaavat tekijät. Salminen-Kultanen tietää, että suomalaisille vastuullinen toiminta on erittäin tärkeä asia.

”Vastuullisuus on tekoja sekä yksi maineen merkittävimmistä osa-alueista. Maineeseen vaikuttaa ehdottomasti myös hyvä työnantajuus.”

Yrityksen tulee siis kohdella työntekijöitään hyvin ja tasapuolisesti sillä maine vaikuttaa suoraan työnantajakuvaan. Työnantajakuva taas vaikuttaa siihen, suositellaanko yritystä eteenpäin. Osaavaa, motivoitunutta henkilökuntaakin saa rekrytoitua helpommin kun toimii reilusti.

Maine näkyy viivan alla

Maine liittyy lähes kaikkeen.

“Ostetaanko yrityksen tuotteita, halutaanko siihen investoida, puolustetaanko sitä kriisissä, halutaanko sitä kuunnella”, luettelee Salminen-Kultanen.

”Yksinkertaistettuna: maine vaikuttaa siihen, luotetaanko meihin. Luottamus näkyy suoraan liiketoiminnassa ja viivan alla.”
Henna Pursiainen kannustaa yrityksiä palkkaamaan harjoittelijoita.

”Kun yritys palkkaa harjoittelijan, se viestii, että se arvostaa osaamista ja haluaa auttaa ammatti-identiteetin rakentamisessa.”

Palkallinen harjoittelu varmistaa sitä paitsi sen, että useammalla on edellytykset hakea paikkaa. Palkan tarjoaminen on myös työnantajan oman edun mukaista:

“Se kaikista kovin osaaja voi jäädä rekryämättä, jos hänellä ei palkattomuuden takia ole taloudellisia edellytyksiä hakea paikkaa.”

2018-01-08T19:08:39+00:00