Hyväänkin johtamiseen voi sekoittua annos huonoa johtamista, kirjoittaa johtamisasiantuntija Pauli Juuti.

Huono johtaminen on kuin kivi kengässä – aluksi sitä ei huomata, mutta ajan mittaan se aiheuttaa pahoja tulehduksia. Huonon johtajuuden ajatellaan usein olevan todella huonoa, narsismin tai jopa sadismin sävyttämää toimintaa, jossa johtaja ei tunnista omia rajojaan. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen: suurin osa huonosta johtamisesta sijaitsee alueella, jossa osa esimiestyöskentelystä on hyvää, mutta osa ei ole.

Lähes jokaisen esimiehen johtamisessa on kuitenkin vahvuuksia ja heikkouksia, kirjoittaa johtamisasiantuntija Pauli Juuti blogikirjoituksessaan HENRY ry:n verkkosivuilla. Näitä heikkouksia voidaan pitää huonon johtamisen siemeninä.

Johtaja saattaa olla esimerkiksi pätevä tekemään liikkeenjohdollisia ratkaisuja ja tunnistamaan työntekijöidensä osaamista, mutta ei osaa antaa rakentavaa ja positiivista palautetta. Ajan myötä tämä saattaa alkaa haitata työskentelyä entistä enemmän. Johtaja itse ei ehkä ongelmaa näe, eivätkä alaiset uskalla puhua asiasta.

Toisaalta esimiehet eivät itsekään voi usein puhua avoimesti pulmista, sillä heidän täytyy pyrkiä esittämään vastuualueensa toiminta myönteisessä valossa ulospäin.

Huonona johtamisena voidaan laajemmin määriteltynä pitää esimiehen toimintaa, joka haittaa työyhteisön perustehtävän hyvää toteutumista. Nämä haittaavat seikat alkavat ajan myötä vaikuttaa koko yhteisön työskentelyyn. Juutin mielestä ne ovat kuin kivi kengässä: aluksi niitä ei huomata, mutta ajan myötä ne aiheuttavat pahoja tulehduksia. Tulehdusten poistaminen taas voi vaatia tuskallisten toimenpiteiden toteuttamista. Useimmiten niihin ei ryhdytä, sillä peittely on helpompaa kuin korjaaminen.

Juuti kehottaa pohtimaan kahta seikkaa: tekevätkö kaikki parhaansa organisaation perustehtävän eteen ja pyrkivätkö kaikki kehittämään organisaation tuotteita, palveluita ja toimintaa? Mikäli vastaus pohdintoihin on edes varovainen ei, kannattaa johtamisen laatu ottaa tarkasteluun ja käynnistää toimenpiteet huonon johtamisen poistamiseksi.

 

Jutun lähteenä on käytetty Pauli Juutin blogikirjoitusta, joka on ilmestynyt HENRY ry:n verkkosivuilla. HENRY ry on henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys.

 

 

Kuva: 123rf.com/Alexandr Davydod

 

Lue myös:

Trainee.fi – Sitouta osaajasi – menestys lähtee ihmisistä

Trainee.fi – Palaute on oppimisen edellytys

 

 

2018-05-18T07:16:44+00:00