Huolellisesti tehty työsopimus on sekä työntekijän että -antajan etu. Lue, mitä sinun tulee huomioida työsopimusta tehdessäsi.

Miksi työsopimus tarvitaan?

Tarvitset työsopimuksen työskennellessäsi työsuhteessa. Kirjallinen dokumentti on aina parempi vaihtoehto, vaikka suullinenkin sopimus sitoo osapuolia. Näin voidaan tarvittaessa todentaa luotettavasti, mitä asioista on sovittu.

Kirjallista työsopimusta tarvitaan myös esimerkiksi haettaessa soviteltua päivärahaa työttömyyskassasta tai tiettyjä Kelan etuuksia. Näitä ovat esimerkiksi yleinen asumistuki sekä toimeentulotuki.

Onko sähköpostilla lähetetty sopimus pätevä?

Periaatteessa kuittaus sähköpostilla riittää. Kuitenkin sekä työntekijän että työnantajan oikeusturvan kannalta on parempi saada allekirjoitettu versio sopimuksesta.

Sähköpostin liitteeksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan liittää esimerkiksi skannattu, allekirjoitettu versio työsopimuksesta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan sopimus kuitata molemmin puolin hyväksytyksi sähköpostin välityksellä, ja laittaa tämän jälkeen allekirjoitetut paperit postin kuljetettavaksi.

Mitä työsopimuksessa tulee olla?

Työsopimus voi olla muodoltaan vapaa. On hyvä varmistaa, että omat tiedot nimestä ja henkilötunnuksesta alkaen tulevat kirjattua sopimukseen oikein.

Vaikka työsopimuksen muotoa ei laissa tarkemmin määritellä, siinä ei voida sopia asioita pakottavien lainsäännösten ja työehtosopimusten vastaisesti. Työnantaja ei voi esimerkiksi teettää ylityötä ilman, että maksaa siitä asiaankuuluvaa korvausta.

Työnantajalla on oikeus tehdä ainoastaan vähäisiä, tilapäisiä tai lyhytaikaisia muutoksia sopimusehtoihin. Olennaisia ehtoja ei enää myöhemmin voi yksipuolisella ilmoituksella muuttaa.  Jos jokin asia – esimerkiksi palkka, työn määrä tai työn suorituspaikka – muuttuu aiemmin sovitusta, tarvitaan uusi työsopimus.

Mitä merkitystä on työehtosopimuksella?

Myös maininta mahdollisesti noudatettavasta työehtosopimuksesta on paikallaan. Työehtosopimus eli TES on työntekijärjestön ja työnantajan tai -antajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista.

Kun TES kirjataan työsopimukseen, tulevat sen ehdot, kuten esimerkiksi lomaraha ja ylityökorvaus, osaksi työsopimusta. Tiedä oikeutesi ja tarkasta sinua koskevan työehtosopimuksen sisältö!

Mitä tarkoitetaan koeajalla?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Työsopimus voidaan purkaa koeajalla molemmin puolin. Sitä ei kuitenkaan saa purkaa epäasiallisilla perusteilla.

Lue tarkempia ohjeita työsopimuslaista:

Työsopimuksessa mainittavaa

  • Työnantajan sekä työntekijän tiedot
  • Työsuhteen alkamisajankohta
  • Työsuhteen tyyppi, määräaikaisen työsuhteen kohdalla myös sen kesto ja peruste
  • Työntekopaikka tai -paikat sekä työaika tai työtuntien määrä
  • Työtehtävät
  • Sovellettava työehtosopimus
  • Työstä maksettava korvaus, palkanmaksukausi sekä palkanmaksupäivä

Lisäksi voidaan sopia matkakustannuksista sekä -korvauksista ja vakuutuksista.

 

Huomioi! Yksinkertaisimmillaan työsopimus on yhden arkin mittainen.  Toisinaan siihen saatetaan tehdä useitakin lisäyksiä liittyen esimerkiksi immateriaalioikeuteen tai kilpailukieltoon. Tällöin saman alan yrittäjäksi ryhtyminen hankaloituu tai toisen työn tekeminen samanaikaisesti ei ole sallittua.

Lue tarjottu työsopimus aina läpi ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen allekirjoittamista.

2018-05-03T13:06:18+00:00