Työtodistuksen muodon saa itse valita.

Kun työsuhde päättyy, työntekijä on oikeutettu saamaan tehdystä työstä todistuksen. Sen voi pyytää suppeana tai laajana.

Suppea työtodistus sisältää tiedot työntekijästä, yrityksestä, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivästä, koko- tai osa-aikaisuudesta ja jälkimmäisen kyseessä ollessa myös työntuntien kokonaismäärän. Siinä mainitaan myös työntekijän pääasialliset tehtävät. Työnantajan velvollisuudesta kirjoittaa todistus voit lukea lisää täältä. 

Laaja työtodistus sisältää myös työsuhteen päättymisen syyn ja/tai työnantajan arvion työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Arvioinnin sisältävä todistus tulee pyytää viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Vaikka olisit jo saanut suppean työtodistuksen, voit pyytää laajalla arvioinnilla täydennetyn työtodistuksen viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Mikäli pyydät laajan työtodistuksen mutta olet tyytymätön sen sisältöön, työnantajalla ei ole velvollisuutta kirjoittaa uutta todistusta.

Laajakaan työtodistus ei saa sisältää mitä tahansa työntekijään liittyvää tietoa. Siihen ei saa kirjata esimerkiksi tietoa sairauspoissaoloista tai perhevapaista. Tästä on säädetty työsopimuslaissa. Myöskään arviointia tai työsuhteen päättymisen syytä työtodistuksessa ei saa mainita, ellei työntekijä tätä erikseen ole pyytänyt.  Tällaisessa tilanteessa on oikeus pyytää uutta todistusta.

Työtodistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko, jonka seuraamukset määritellään työsopimuslain 11 §:ssä.

VÄLIAIKAINEN TYÖTODISTUS

Kun työsuhteesi on vielä voimassa, mutta etsit uutta työpaikkaa, voit pyytää työnantajaltasi myös väliaikaista työtodistusta. Tässä tapauksessa työnantajalla ei kuitenkaan ole vastaavaa velvollisuutta antaa todistusta kuin työsuhteen jo päätyttyä.

 

Työtodistus voi olla hyvin tarpeellinen dokumentti töitä myöhemmin hakiessa tai tiettyjen viranomaisten kanssa asioidessa. Se kannattaakin opetella pyytämään aina työsuhteen päättyessä.

 

Lähde: Työsopimuslaki sekä Aluehallintoviraston työsuojeluosasto

 

Lue myös:

Saako työharjoittelusta työtodistuksen?

 

2018-01-08T17:36:39+00:00