Merkitse ja menesty – Henkilöbrändäys kannattaa

Harva brändää itseään suunnitelmallisesti, vaikka syytä olisi. Hyvä brändääminen lähtee hyvästä itsetuntemuksesta.

”Päälleliimattua kivakiva-meininkiä.”

Näin Suomessa tehtävää henkilöbrändäystä kuvailee Tom Laine, joka on arvostettu LinkedIn- ja somerekryn asiantuntija.

”Se ei ole aitoa. Eikä se ole kiinnostavaa. Ihmisessä pitäisi aina olla jotain tarttumapintaa”, jatkaa Laine.

Henkilöbrändi ja henkilöbrändäys ovat kaksi eri asiaa. Ne on syytä erottaa toisistaan.

”Kaikilla on henkilöbrändi”, Laine sanoo.

”Se syntyy siitä, miten tekee töitä ja miten kommunikoi yhteisön kanssa. Se on luontaisesti syntynyt käsitys tekijästä.”

Henkilöbrändillä ei kuitenkaan ole mitään arvoa, jos sitä ei saa missään esiin. Olisi hyvä pyrkiä viestimään omasta osaamisestaan esimerkiksi yli oman työyhteisön rajojen. Vahva henkilöbrändi tuo työntekijälle parhaimmillaan suurta lisäarvoa esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessa.

Kaikki lähtee ytimestä

Brändääminen saattaa kuulostaa toimenpiteeltä, jossa yritetään saada itsensä näyttämään todellista paremmalta. Luonnollisimmillaan siinä ainoastaan mietitään tarkemmin, mitä tulevaisuudelta halutaan ja miten näihin tavoitteisiin päästään.

Suomalaisille on tunnetusti vaikeaa kehua itseään. On kuitenkin jotain, mikä on vielä vaikeampaa.

”Suurin virhe on, ettei henkilö tunnista omaa osaamistaan tai osaa kuvata sitä oikein”, toteaa Tom Laine.

Rekrytoivia yrityksiä kiinnostaa usein, miten henkilö itsensä ja osaamisensa esittää. Myös yrittäjänä täytyy pystyä viestimään kyvyistään potentiaalisille asiakkaille.

”Ensimmäisenä pitää tietää, mitä osaa ja mikä on oma ydinosaaminen. Kaikki muu lähtee siitä.”

Kohderyhmä määrittelee, mitä keinoja brändäyksessä tulee käyttää. Pitää esiintyä siellä, missä yleisö on.

”Kannattaa pohtia, mikä on oma tapa kommunikoida ja missä kanavassa on siihen soveltuvat mahdollisuudet”, Tom Laine opastaa.

Yhdelle luontevin kanava voi olla Twitter, toiselle Facebook. Kanavia voi myös käyttää tukemaan toistensa viestiä. Kävijöitä voi esimerkiksi ohjata someprofiilin kautta lukemaan blogia.

Pelkkä läsnäolo ei kuitenkaan riitä, vaan henkilöbrändin rakentaminen vaatii töitä ja vie aikaa.

”On osallistuttava, oltava aktiivinen, keskusteltava ja verkostoiduttava”, painottaa Laine.

Osaamistaan ei kannata pantata. Mikäli tahtoo menestyä, asiantuntijuuttaan täytyy jakaa.

”Henkilöbrändäys kulminoituu siihen, että antaa ilmaiseksi merkittävän määrän osaamisestaan. Yhteisö päättää, omaako osaamista niin paljon, että sitä kannattaa ostaa.”

BRÄNDÄÄ PAREMMIN

  • Tunne itsesi ja osaamisesi.
  • Mieti, missä ja miten viestit.
  • Verkostoidu ja osallistu. Anna osaamisestasi.
2018-01-08T17:40:51+00:00