Määräaikaisuus ei saa olla epämääräistä

Määräaikainen työsuhde edellyttää aina perusteltua syytä. Tutustu sääntöihin, jotka pätevät määräaikaisuuksissa.

Milloin voidaan solmia määräaikainen työsopimus?

Työsopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi, ellei erikseen ole sovittu määräaikaisesta työsuhteesta. Määräaikainen työsuhde puolestaan edellyttää aina perusteltua syytä. Tällainen voi olla esimerkiksi sijaisuus, työn kausi- tai projektiluontoisuus, tuotantohuippujen tasaaminen tai harjoittelu.

Saako määräaikainen irtisanoutua?

Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työntekijää saa irtisanoa ennen määräajan loppua. Työntekijäkään ei voi irtisanoutua ennen sopimuskauden päättymistä.

Poikkeuksena tähän on koeaika: jos tästä on erikseen sovittu, työsopimuksen voi koeajan kuluessa purkaa määräaikaisuuden kestosta huolimatta.

Mikäli haluat irtisanoutua määräaikaisesta työsopimuksesta, ota asia puheeksi työnantajasi kanssa.

Kuinka monta määräaikaisuutta saa olla peräkkäin?

Määräaikaisia työsopimuksia ei saa ketjuttaa. Mikäli työnantajalla on tarvetta pidempiaikaiselle työvoimalle, määräaikaisen sopimuksen käyttäminen ei ole sallittua, vaikka tälle olisikin esittää jokin muodollinen syy. Useat peräkkäiset, keskeytyksettömät tai lyhyin keskeytyksin jatkuneet määräaikaiset sopimukset johtavat tulkintaan toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta.

Mitä voi tehdä, jos määräaikaisuuksia ketjutetaan?

Tilanteesta kannattaa keskustella ensin työnantajan kanssa. Tarvittaessa apua voi kysyä myös esimerkiksi omaan ammattiliittoon tai aluehallintoviraston työsuojeluosastolle.

Mitä hyötyä on määräaikaisuudesta?

Määräaikaisuudella koetaan toisinaan olevan negatiivinen kaiku. Se voi kuitenkin olla erinomainen ja selkeä vaihtoehto varsinkin silloin, kun määräaikaisuus on työntekijän oma valinta. Työntekijöissä on eroja – toisille työn projektiluonteisuus sopii vakituista työsuhdetta paremmin. Määräaikainen työsuhde tuo mukanaan myös varmuuden siitä, etteivät työt lopu yllättäen, vaan jatkuvat ainakin sopimuskauden loppuun.

Olennaisinta on, että määräaikaista työntekijää kohdellaan työpaikalla tasavertaisesti, ja että työnantaja ja työntekijä ovat yhteisymmärryksessä siitä, mitä on sovittu. Kun otat asiat huomioon ja tiedät oikeutesi, myös määräaikainen työsuhde voi palvella tarkoitustasi.

Määräaikaisuus voi myös auttaa saamaan jalan oveen väliin. Muista, että määräaikaisen sopimuksen mukanaan tuoma työkokemus on aivan yhtä arvokasta kuin mikä tahansa muukin!

 

 

2017-12-29T08:15:36+00:00