Henkilöstöjohdon ja -alan ammattilaisten verkosto HENRY ry kannustaa vuoropuheluun ja uudistumiseen.

“Kaikki lähtee ihmisistä”, kiteyttää toiminnanjohtaja Marita Salo HENRY ry:n vision. HENRY on vuonna 1990 perustettu, henkilöstöjohdon ja henkilöstöalan ammattilaisten valtakunnallinen verkosto.  Se tähtää ammattiosaamisen jakamiseen ja kehittämiseen.

“3000 jäsentä kattavalla verkostollamme on alan paras osaaminen koko Suomessa. Tätä osaamista pyrimme eri tavoin ja eri kanavissa jakamaan eteenpäin”, kertoo Salo.

HENRYn toiminta on hyvin aktiivista. Yhdistyksellä toimii kaksitoista alueverkostoa, joita paikalliset jäsenet pyörittävät. Näiden lisäksi pääkaupunkiseudulla vaikuttaa 13 eri teemoihin keskittyvää, vastaavaa verkostoa, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Salo mainitsee esimerkkinä tapahtumista HENRYN kevätkauden huipentuman, Pohjoismaisena yhteistyönä toukokuussa Helsingissä järjestetyn Nordic HR Summitin.  Hän kiittelee hyvää henkeä, joka tapahtumassa vallitsi.

“Puheenvuorot olivat inspiroivia ja ihmiset innostuneita. Tämä loi erinomaiset puitteet myös  kansainväliseen verkostoitumiseen.”

Tapahtumien lisäksi HENRY tarjoaa jäsenilleen myös webinaareja sekä sähköisen verkostoitumisalustan, jossa verkottua ja keskustella.

“Se on vähän kuin HENRYn oma LinkedIn”, naurahtaa Salo.

Uudistu ja ole utelias

Yhdistyksen missiona on edistää suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä kehittämällä työyhteisöjen tuloksellisuutta, hyvinvointia ja uudistumiskykyä. Salo painottaa varsinkin uudistumiskyvyn tärkeyttä.

“Voisi jopa sanoa, että kyky uudistua on tällä hetkellä kaikkein tärkeintä niin organisaatio- kuin yksilötasolla. Työelämä ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti.”

Hän huomauttaa, että uuden edessä voivottelu ja vanhojen toimintapojen kultaaminen ei auta.

“Murroksen keskellä meidän tulisi säilyttää uteliaisuus uusia asioita kohtaan ja olla rohkeita.”

Salo tahtoo työssään kannustaa ihmisiä päivittämään omaa osaamistaan ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin. Moni asia toimii  suomalaisessa työkulttuurissa hänen mielestään hyvin, mutta yhdessä Salo näkee selvää petrattavaa.

“Palkitseminen ei paikoin meillä Suomessa ole niin kehittynyttä kuin muissa maissa. Tämä nousi esille myös EVAn ja Jyväskylän yliopiston kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa olimme mukana tulosten raportointivaiheessa.”

HENRY pyrkii vaikuttamaan työelämän tulevaisuuteen myös toimimalla kiinteässä yhteistyössä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Marita Salo kertoo itse olevansa mukana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koulutusohjelman ohjausryhmässä.

“Näen siellä, millaisia sisältöjä uusille opiskelijoille suunnitellaan ja voin osallistua kehitystyöhön.”

Yhteistyö on kahdensuuntaista. HENRY ry:n oppilaitosjäsenyys tarjoaa niin opiskelijoille kuin opetushenkilöstöllekin pääsyn Suomen johtavaan henkilöstöjohtamisen verkostoon rakentamaan vaikuttavaa työelämäyhteistyötä.

“Henkilöstöalalla on aina kyse ihmisistä. Ihmiset ovat myös ne, jotka saavat aikaan muutoksen. Tässä muutoksessa haluamme olla  mukana.”

 

 

Lue myös:

Trainee.fi : Huono johtaminen on kuin kivi kengässä

 

2018-08-09T12:24:16+00:00