Työharjoittelu ja työtodistus  

Työsuhteen päättyessä työntekijän kuuluu saada työtodistus.  Sitä tarvitaan yleensä uutta työpaikkaa hakiessa.  Työtodistuksella myös todistetaan alkanut työttömyys esimerkiksi TE-toimistossa.  

Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometrin mukaan 69% ammattikorkeakoulu- ja 39% yliopisto-opiskelijoista on syystä tai toisesta jäänyt vaille työtodistusta harjoittelujaksonsa päätteeksi. Harjoittelijan tulisi kuitenkin aina saada tilanteestaan riippuen joko työ- tai harjoittelutodistus.

Työsuhteessa tapahtuneesta harjoittelusta….

… työnantaja on lain mukaan velvollinen antamaan työtodistuksen. Velvollisuus perustuu työsuhteeseen, sen päättymiseen ja työntekijän pyyntöön.

Mikäli harjoittelu on osa opintoja eikä työsuhdetta ole solmittu…

… siitä voi työtodistuksen sijaan saada harjoittelutodistuksen.  Myös tässä tapauksessa harjoittelijan tulee itsensä pyytää todistusta.

Sisällöltään sekä työ- että harjoittelutodistus ovat hyvin samansisältöiset. Niistä tulee käydä ilmi vähintään

  • Harjoittelijan/työntekijän nimi ja syntymäaika
  • Yrityksen/organisaation nimi sekä yhteystiedot
  • Harjoittelujakson/työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä
  • koko- tai osa-aikaisuus, jälkimmäisen kyseessä ollessa myös työtuntien kokonaismäärä
  • Harjoittelijan/työntekijän pääasialliset tehtävät
  • Yrityksen/organisaation edustajan allekirjoitus sekä tehtävänimike

Oletusarvona todistus kirjoitetaan suppeana eli sisältäen ainoastaan yllämainitut asiat. Sen voi kuitenkin halutessaan pyytää myös laajana. Laaja työtodistus sisältää esimerkiksi arvolauselman eli työnantajan sanallisen arvion työntekijän työtaidosta sekä käytöksestä.

Velvollisuus kirjoittaa työtodistus ei pääty työsuhteen päättyessä

Työsuhteessa tapahtuneesta työnteosta, oli se sitten harjoittelua tai ei,  on työnantaja velvollinen antamaan suppean työtodistuksen kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Sisällöltään laajemman työtodistuksen voi pyytää viiden vuoden kuluessa.

Myös myöhemmin pyydettäessä suppea  todistus on annettava, mikäli tämän toteuttamisen ei katsota olevan työnantajalle kohtuuttoman hankalaa. Työtodistus on toimitettava ilman tarpeetonta viivytystä.

Oppilaitosten omat käytännöt liittyen harjoittelutodistuksiin vaihtelevat suuresti.  Opintoihin kuuluvan harjoittelun aikana todistus kannattaa kuitenkin yleensä pyytää hyvissä ajoin ennen harjoittelun päättymistä. Saatat tarvita todistusta, jotta harjoittelu hyväksytään osaksi suoritettuja opintoja.

Kysy lisätietoa oman korkeakoulusi harjoitteluista vastaavalta henkilöltä!  

Lähteet: Metropolia, Aluehallintoviraston työsuojeluosasto sekä Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometri 2017

2018-01-09T13:25:36+00:00