Palkka on tärkeä osa työn merkityksellisyyttä

Oikotie Työpaikat julkaisi maanantaina tutkimuksen suomalaisen työn merkityksellisyydestä. Tutkimuksessa nousi esille, että vaikka työn on tärkeää tuottaa maailmaan jotain hyvää ja arvokasta, myös palkalla on iso merkitys. Oikeudenmukainen, reilu palkkaus luo siis osaltaan merkityksellisyyttä työhön ja työelämään – eikä palkka-avoimuus sekään haittaisi. 

Reiluun, oikeudenmukaiseen palkkaan on aiheena tarttunut myös Akavalainen.

– Työnantajan ja palkansaajan olisi keskusteltava palkasta tarpeeksi usein, sanoo Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko.

Keskustelu olisi hyvä käydä vähintään vuosittain. Savinko on sitä mieltä, että esimiehen olisi hyvä seurata ja tietää, miten tyytyväisiä palkkaukseen ollaan ja millaisia odotuksia siihen liittyyn.

– Jos palkka koetaan epäoikeudenmukaiseksi, ja vielä kokee olevansa palkkakuopassa, eikä palkasta voi keskustella, se alkaa syödä työmotivaatiota. Palkka yksin ei tosin ole tärkein työmotivaattori, sanoo Savinko.

Oikeudenmukaisuutta palkkaukseen

Palkka-avoimuutta peräänkuuluuttaa Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Anja Uljas.

– Olisi oikeudenmukaista, että kaikki tietäisivät mihin palkkaus perustuu, hän sanoo.

Palkan pitäisi muodostua oikeudenmukaisen prosessin perusteella, ja lähtökohtaisesti työn peruspalkan tulee olla tarpeeksi hyvä. Muutaman työvuoden jälkeen työpanos ja palkkaus eivät kuitenkaan enää välttämättä ole tasapainossa. Työntekijän kehittymistä ei tunnisteta, tehtävien vaativuuden määrittely ja titteli saattavat jäädä ennalleen ja näin ollen myös palkkakehitys tuntuu laahaavan jäljessä.

Ei aina neuvotteluja

Akavalaisen jutussa haastateltu Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen toteaa, että usein palkka nousee vasta siinä vaiheessa, kun työntekijä jo harkitsee lähtöä toisaalle. Arvostusta voisi hänen mukaansa osoittaa ja palkkaa nostaa ilman työneuvottelujakin.

Hän muistuttaa, että kyse on oikeudenmukaisuudesta, ja että korvauksen olisi oltava tasapainossa työpanoksen kanssa.

– Jos jatkuvasti uhraa omaa aikaansa, eikä korvaus ole samassa suhteessa, esimerkiksi ylitöistä ei saa korvausta, se horjuttaa hyvinvointia.

 

 

Lue koko juttu Akavalaisesta!

 

Lähteet:

Oikotie Työpaikat: Suuri suomalainen työn merkityksellisyys -tutkimus 2018

Akavalainen

 

Lue myös:

Trainee.fi: Saatko sen, mitä ansaitset? Perustele palkkasi paremmaksi! 

2018-12-12T08:41:36+00:00